Impressie Benefiet evenement 7 juni 2015

Op 7 juni stond op Kasteel Dussen tijdens het Benefiet evenement van de Stichting Films for Change de aandacht voor kindermishandeling centraal.

Van de bezoekers was een ruime meerderheid op de hoogte van de impact van kindermishandeling op het mensenleven, maar voor hen die onbekend waren met dit thema werd het psychologisch effect in een mini-sketch voelbaar gemaakt. Terwijl de onwetende volwassene voor één minuut lang de vernietigende opmerkingen over zich heen kregen, die een kind in zo’n situatie jarenlang te horen krijgt, keerde (op verzoek) de grote zwijgende menigte hen letterlijk de rug toe.

Foto Hoe voelt kindermishandeling
Hoe voelt kindermishandeling? Foto: Ed van Campenhout.

Op deze manier werd ‘voelbaar’ hoe ondermijnend zo’n opvoeding is voor de ontwikkeling van zelfvertrouwen en ontplooing van het kind tot mens. Door deze ‘kinderen in nood’ ook nog de rug toe te keren, werden deze nog eens bevestigd in hun gevoel ‘een slecht kind’ te zijn en zich te moeten schamen. Daarmee werd meteen de oorzaak van de stilte rondom kindermishandeling blootgelegd: door de schaamte spreekt de later volwassen mens zich niet uit over zijn jeugd. Hij of zij probeert deze achter zich te laten en te vergeten.

 

Tijdens dit evenement werd die stilte doorbroken met moderne en klassieke muziek, het werd in beeld gebracht met een uitgebreide kunsttentoonstelling van schilderijen en houtsnijwerk en gedichten en teksten over kindermishandeling.

 

Oriental Dance Groep Renate de Bats. Foto: Ed van Campenhout.
Oriental Dance Groep Renate de Bats. Foto: Ed van Campenhout.

 

 

 

 

 

 

Foto Muziek van Dalsum
Muziek van Dalsum! Foto: Ed van Campenhout.

 

Foto muziek van El Dorado
Muziek van El Dorado. Foto: Ed van Campenhout.
Kunsttentoonstelling met werk van o.a. Kim Riethoven, Ans Markus, Karin Brokken, Huber Claassen. Foto: Jenny de Jeu.

 

Gedragsspecialiste Shelby Vos van Andel toonde haar materialen die het gesprek met kleine kinderen kunnen helpen op gang brengen zonder suggestief te zijn.

Daarnaast was de focus op het project waarvoor geld werd ingezameld: een educatieve film voor onderwijzend personeel die een ommekeer in het signaleren van kindermishandeling teweeg wil brengen door kindermishandeling beter te leren herkennen en door concrete voorbeelden te geven hoe het kind geholpen kan worden. Want de overgrote meerderheid van onderwijzers die met kindermishandeling worden geconfronteerd doen nu niets omdat ze bang zijn om zelf slachtoffer te worden, om in juridische procedures verwikkeld te raken, of de vertrouwensrelatie met de ouders van het kind te schaden. Begrijpelijke argumenten, maar ze laten het kind aan zijn lot over.

Tijdens het evenement was er ook subtiel aandacht voor volwassenen met een traumatisch verleden. Zowel de behandeling van Nettie van der Heiden als de hersentraining van optometrisch centrum ZIEN kunnen bijdragen aan het verwerken van trauma’s zonder er over te hoeven praten.

Er is tijdens dit evenement een start gemaakt voor de inzameling voor het project maar in de komende tijd zal de fondsenwerving door Stichting Films for Change nog doorgaan totdat de benodigde € 35.000 bijeen is gebracht.

 

IMG_7440
Boogschieten o.l.v. Mariëlla Waterman. Foto: Jenny de Jeu.