Over Stichting Films for Change

Wat doen we?

Doel van Stichting Films for Change is om bij te dragen aan de bevordering van maatschappelijke bewustwording op het gebied van

1. geweld in afhankelijkheidsrelaties, waaronder kindermishandeling
2. discriminatie en uitsluiting in bredere zin (etniciteit, gender, seksuele oriëntatie, socio-economische status, psychische kwetsbaarheid)

en het ondernemen of ondersteunen van acties ter verbetering van de situatie van mensen die met bovengenoemde problematiek te maken hebben (gehad). Preventie en verbetering van hulpverlening.

 Hoe doen we dat?

De maatschappelijke bewustwording rond bovengenoemde problematiek wordt bevorderd door middel van audiovisuele projecten. De vervaardiging van filmproducties: speelfilms, documentaires, tv-spotjes, korte internetfilms, cross-media projecten, korte educatieve soapseries, en participatory video. De inzet van film als bewustwordings-tool gebeurt op verschillende manieren afhankelijk van het type project.

* Film als voorlichtings-/publiekscampagne-tool: om vooroordelen en taboes te doorbreken en begrip te vergroten voor degenen die met deze problematiek te maken hebben (gehad), hetgeen preventief werkt voor de toekomst. In een begripvollere maatschappij wordt het voor slachtoffers minder moeilijk om de stilte te doorbreken.

* Film als trainings-tool: gericht op professionals en studenten, ter vergroting van de vaardigheden en kennis die zij nodig hebben om hun (toekomstige) preventie- en interventietaken zo effectief mogelijk uit te voeren.

* Film als beleidsbeinvloedings-tool: gericht op beleidsmakers en politici, ter bevordering van medezeggenschap en participatie van ervaringsdeskundigen (m.a.w. degenen die met deze problematiek te maken hebben (gehad)). Om de ogen van beleidsmakers te openen voor de werkelijke behoeften van de doelgroep.

* Film als evaluatie-tool: om het effect van projecten en interventies visueel in beeld te brengen via de Most Significant Change-methode van kwalitatief onderzoek (Monitoring & Evaluation).

* Film als empowerment-tool: via participatory video-projecten, waarbij degenen die met bovengenoemde problematiek te maken hebben (gehad) worden gestimuleerd om zelf hun verhaal en behoeften in beeld te brengen, en daarmee zelf de regie te nemen over films (en over hun eigen leven).K

* Alle projecten werken vanuit een mensenrechtenperspectief (VN-Kinderrechtenverdrag; VN-Vrouwenverdrag, RvE-Verdrag ter Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld).

* Alle projecten beogen bij te dragen aan het vergroten van gendergelijkheid.

* Alle projecten beogen zoveel mogelijk gebruik te maken van ervaringsdeskundigheid, wat inhoudt dat degenen die zelf met bovengenoemde problematiek te maken hebben (gehad) een belangrijke stem krijgen in de invulling daarvan.