Donaties en ANBI status

De stichting Films for Change heeft de ANBI status.

De ANBI status wordt door de belastingdienst verleend aan instellingen die het Algemeen Nut voor de maatschappij beogen. Een gift aan een ANBI instelling is fiscaal aftrekbaar. De Belastingdienst stelt daartoe strikte eisen aan de stichting, waaraan de Stichting Films for Change wil voldoen, zodat u als donateur zeker weet dat uw donatie maximaal aan de doelstelling besteed wordt.

RSIN / fiscaal nummer: 855060037

IBAN: NL46SNSB0908698046, Stichting Films for Change, Leiden.

Contactgegevens: Secretariaat Stichting Films for Change
Hertenbaan 9
7887TB Erica
info@filmsforchange.nl

Doelstelling van de Stichting Films for Change:
Het bijdragen aan de bevordering van maatschappelijke bewustwording op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties,
genderongelijkheid en discriminatie en uitsluiting in bredere zin. Het ondernemen en ondersteunen van acties ter verbetering van de situatie van mensen die met bovengenoemde problematiek te maken hebben (gehad) en ter preventie.

Beleidsplan van de Stichting Films for Change:
De kern van het meerjarenbeleidsplan 2022-2030 is projecten te verwezenlijken, in de vorm van documentaire films (zie ‘Projecten
, en ‘Over Stichting Films for Change’ voor het type projecten dat beoogd wordt).

Bestuurssamenstelling: Het bestuur bestaat uit drie bestuursleden.
Voorzitter: Dhr H. Jägers
Secretaris: Mw A. van der Knaap
Penningmeester: Mw H. Andersson

Beloningsbeleid: De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werk en dit is vastgelegd in de statuten van de Stichting Films for Change.

Verslag van de uitgevoerde activiteiten: wordt op de website van de stichting gegeven in de jaarverslagen en in de agenda.

Financiële verantwoording: Het financiële jaarverslag wordt aan het einde van elk boekjaar op de website gepubliceerd.

Jaarverslag Films for Change 2022

Financieel Jaarverslag Films for Change 2022

Jaarverslag Films for Change 2021

Financiëel Jaarverslag Films for Change 2021

jaarverslag Films for Change 2020

Financieel Jaarverslag Films for Change 2020

Jaarverslag Films for Change 2019

Financieel jaarverslag Films for Change 2019

Jaarverslag Films for Change 2018

Financieel jaarverslag Stichting Films for Change 2018

Inhoudelijk jaarverslag Films for Change 2017

Financieel jaarverslag 2017

Klik hier voor het financiële jaarverslag van 2016.

Klik hier voor het inhoudelijk jaarverslag van 2016.

Klik hier voor het financiële jaarverslag van 2015.

Klik hier voor het inhoudelijk jaarverslag van 2015.