Donaties en ANBI status

 

Onze stichting Films for Change heeft de ANBI status

De ANBI status wordt door de belastingdienst verleend aan instellingen die het Algemeen Nut voor de maatschappij beogen. Een gift aan een ANBI instelling is fiscaal aftrekbaar. De Belastingdienst stelt daartoe strikte eisen aan de stichting, waaraan Stichting Films for Change voldoet, zodat u als donateur zeker weet dat uw donatie maximaal aan de doelstelling besteed wordt.

RSIN / fiscaal nummer: 855060037

IBAN: NL46SNSB0908698046, Stichting Films for Change, Leiden.

 

Contactgegevens

Secretariaat Stichting Films for Change
Hertenbaan 9
7887TB Erica
info@filmsforchange.nl

 

Doelstelling van de Stichting Films for Change

Doel van Stichting Films for Change is om bij te dragen aan de bevordering van maatschappelijke bewustwording op het gebied van (1.) geweld in afhankelijkheidsrelaties, waaronder kindermishandeling, (2.) discriminatie en uitsluiting in bredere zin (etniciteit, gender, seksuele oriëntatie, socio-economische status, psychische kwetsbaarheid), en het ondernemen of ondersteunen van acties ter verbetering van de situatie van mensen die met bovengenoemde problematiek te maken hebben (gehad). Preventie en verbetering van hulpverlening.

 

Beleidsplan van de Stichting Films for Change

De kern van het meerjarenbeleidsplan 2022-2030 is projecten te verwezenlijken, in de vorm van documentairefilms en empowermentprojecten (zie ‘Projecten , en ‘Over Stichting Films for Change’ voor het type projecten dat beoogd wordt).

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit drie bestuursleden:
Voorzitter: Dhr H. Jägers
Secretaris: Mw A. van der Knaap
Penningmeester: Mw H. Andersson

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werk en dit is vastgelegd in de statuten van de Stichting Films for Change.

 

Verslaglegging van de uitgevoerde activiteiten en financiële verantwoording

Dit wordt op de website van de stichting gegeven in de jaarverslagen en in de agenda. Het financiële jaarverslag wordt aan het einde van elk boekjaar op de website gepubliceerd.

 

Jaarverslag Films for Change 2022

Financieel jaarverslag Films for Change 2022

Jaarverslag Films for Change 2021

Financieel jaarverslag Films for Change 2021

Jaarverslag Films for Change 2020

Financieel jaarverslag Films for Change 2020

Jaarverslag Films for Change 2019

Financieel jaarverslag Films for Change 2019

Jaarverslag Films for Change 2018

Financieel jaarverslag Films for Change 2018

Jaarverslag Films for Change 2017

Financieel jaarverslag Films for Change 2017

Jaarverslag Films for Change 2016

Financieel jaarverslag Films for Change 2016

Jaarverslag Films for Change 2015

Financieel jaarverslag Films for Change 2015