Projecten

Educatief filmproject over kindermishandeling 2015 – 2019
Tool voor bewustwording, preventieprojecten en trainingen.
De inhoudelijke invulling van dit documentaireproject wordt ontwikkeld op basis van ervaringsdeskundigheid.
Doelgroep: professionals (leerkrachten, hulpverleners, huisartsen, etc.) en studenten van PABO’s en Social Work.
Doel: vroegsignalering en interventie bevorderen bij kindermishandeling;  uitgangspunt is dat het kind daarbij centraal staat.
Lengte: 7 afleveringen van circa 20 min.
Fase: gereed.
Initiatiefnemer: Stichting Films for Change.

Informatiefilmpje over de ACE study en Veerkracht
Tool voor bewustwording, aanreiken van informatie.
Doelgroep: ouders, jongeren, professionals, politici
Lengte: 5 minuten
Fase: gereed, publicatie voor week tegen kindermishandeling 2017
Initiatiefnemer: Stichting Films for Change & Pankow Training

 •  Informatieve film over Kinderrechten.NU in de klas 2016 – 2017
  Tool voor bewustwording, preventieprojecten en trainingen.
  Doelgroep: politici, professionals.
  Doel: Kinderen leren praten over zichzelf; kinderen leren hun leefomgeving in kaart brengen.
  Lengte: circa 15 min.
  Fase: gereed
  Initiatiefnemer: Stichting KinderrechtenNU.
 •  
 • Drie korte films over werk voor mensen in de opvang 2015
  Tool voor bewustwording door verspreiding via o.m. symposium en social media.
  Films ontwikkeld samen met ervaringsdeskundigen uit de vrouwenopvang, daklozenopvang, verslavingszorg.
  Doelgroep: overheidsinstanties, clientenorganisaties.
  Doel: bewustwording van wat mensen op weg helpt naar werk vanuit een opvangsituatie.
  Lengte: elke film duurt circa 3 min.
  Fase: afgerond.
  Inititiatiefnemer / opdrachtgever: Landelijk Platform GGz en Werkplaats Vrouwenopvang, Dak- en Thuislozenopvang, Verslavingszorg en Zwerfjongeren, Project ‘Open voor Werk’.

Om de films te zien, klik aub hieronder:
1. Film Vrouwenopvang en werk
2. Film Dak- en thuislozenopvang en werk
3. Film Verslavingszorg en werk