Educatieve films en empowerment

 

Stichting Films for Change maakt films over onderwerpen als thuisgeweld, ingrijpende jeugdervaringen, genderongelijkheid en discriminatie, met als doel sociale verandering te weeg te brengen door bewustwording.  In elk project spelen ervaringsdeskundigen een hoofdrol. Als bedenker, als creatieve kracht, als interviewer, als editor en/of als hoofdpersonage. Ons doel is niet alleen om hun belangrijke boodschappen de wereld in te brengen, maar ook dat het maakproces voor hen empowerend en verbindend is.

Onze films maken deel uit van campagnes en trainingen, waarbij film als tool mensen niet alleen informeert maar ook raakt. Daarmee openen onze projecten de ogen van professionals, beleidsmakers, en een algemeen publiek voor de ervaringen van mensen die in moeilijke situaties verkeren. We leggen inspirerende verhalen vast van mensen die hun leven weer op de rails kregen, en wat hen daarbij kracht gaf.

Een belangrijk project is onze educatieve filmserie Praat erover: wat leerkrachten kunnen doen voor kinderen in de knel. Deze serie van zeven korte documentairefilms (elk ± 30 min) geeft juffen en meesters in het basisonderwijs concrete tips en tools voor wat zij kunnen doen als zij zien dat het niet goed gaat met een kind in hun klas, zeker wanneer het vermoeden bestaat dat dat komt door een onveilige of ongezonde thuissituatie zoals kindermishandeling of verwaarlozing. Deze filmserie wordt o.a. gebruikt in het lesprogramma van Nederlandse PABO’s. De kijker krijgt handvatten voor hoe je een kind kan steunen dat het thuis moeilijk heeft, en ook hoe je op een open, respectvolle manier in gesprek kan gaan met de ouders.

Ben jij die juf of meester die zij nooit meer vergeten omdat ze écht gezien werden?

 


Help ons svp met een financiële bijdrage om op steeds meer scholen leerkrachten te kunnen informeren over de ACE-studie!

Uw donatie komt direct ten goede aan voorlichting aan leerkrachten, en aan vervolgprojecten over ingrijpende jeugdervaringen.

Doneer op NL46 SNSB 09 08 69 80 46

tnv Stichting Films for Change

Of bestel via: info@filmsforchange.nl


 

Een groot deel van de voorbereidende research voor dit project werd gedaan door Annette van der Knaap. Zij interviewde meer dan vijftig mensen uit de praktijk (professionals, ervaringsdeskundigen) en uit de wetenschappelijke wereld. Op basis van haar bevindingen heeft zij een presentatie samengesteld over de ACE-studie.

Wilt u deze presentatie over de ACE-studie bijwonen of organiseren? Neem dan aub contact op met Annette van der Knaap van Films for Change.