Films for Change tegen Kindermishandeling

In actie komen tegen kindermishandeling is een netelige kwestie. Daardoor laten we kinderen nog steeds in de steek.
Kennis van de ACE studie helpt de drempel verlagen. Kijk en Luister naar onze 5-minuten-film. (met ondertiteling)

Stichting Films for Change maakt films over onderwerpen als thuisgeweld, kindermishandeling, genderongelijkheid en discriminatie. Onze benadering is empowerend, en we beogen sociale verandering te weeg te brengen.

Onze films maken deel uit van campagnes en trainingen, waarin ze een belangrijke tool vormen om de ogen van professionals, beleidsmakers, en een algemeen publiek, te openen voor de ervaringen van mensen die in moeilijke situaties verkeren. Ook leggen we inspirerende voorbeelden vast van hoe mensen hun leven weer op de rails kregen, en wat hen daarbij kracht gaf.

Een belangrijk project, is een educatief filmproject over kindermishandeling.
Deze documentairefilm is gericht op onderwijzend personeel en alle volwassenen rondom kinderen en wordt gebruikt in het lesprogramma van de PABO’s. Doel van deze film is het attenderen op kindermishandeling en voorbeelden geven hoe aan kinderen, die het thuis moeilijk hebben,
hulp geboden kan worden.
Voor dit filmproject is € 35.000 nodig.

Doneer op NL46 SNSB 09 08 69 80 46 t.n.v. Stichting Films for Change en
help om leerkrachten te informeren over de ACE studie.
Denkt u na over duurzaamheid?
Investeer dan in dit project!

Ter voorbereiding van de films over kindermishandeling heeft Annette van der Knaap research gedaan door o.m. het afnemen van tientallen interviews met mensen uit de praktijk en uit de wetenschappelijke wereld. Op basis van haar bevindingen heeft zij een presentatie samengesteld waarvan de samenvatting hier te lezen is. Wilt u een presentatie bijwonen of organiseren? Neemt u dan contact op met Annette van der Knaap. agenda

‘Iedereen van Rotary Waddinxveen was vanavond laaiend enthousiast over je presentatie! Ontzettend bedankt!’
Pieter Frijters, Mindtuning, 2 februari 2017