Educatieve film over kindermishandeling / Educational film on child abuse

For English, please scroll down

In Nederland sterft elke week een kind ten gevolge van mishandeling door de eigen ouders. Van 119.000 kinderen is bekend dat ze opgroeien in angst voor geweld thuis, dé plaats waar we veiligheid en liefde zouden mogen verwachten. Dit is nog steeds een taboe in onze maatschappij.

Het idee dat een kind wordt mishandeld (fysiek en mentaal wordt gemarteld) is te gruwelijk om aan te denken. We willen simpelweg niet geloven dat dit waar kan zijn, want dat zet ons hele mensbeeld op zijn kop. We kennen de gruwelverhalen uit de oorlogen van vroeger en nu, maar dat zoiets in ons land van vrede en luxe zou gebeuren, gaat ons voorstellingsvermogen te boven. Aan de andere kant: we hebben een cultuur van ‘je bemoeit je met je eigen zaken’ en niet met andermans privé leven. In het bijzonder als het onze eigen buren zijn, of een gerespecteerd lid van de gemeenschap. In Nederland hangen wij geen vuile was buiten.

Op school en op sportclubs hebben deze kinderen even een moment van ontspanning. Onderwijzers en begeleiders op sport en andere hobbyclubs, zijn daarom enorm belangrijk voor deze kinderen.

Tot op heden wordt er op de opleidingen van onderwijzend personeel nog niet of nauwelijks aandacht besteed aan kindermishandeling. De Stichting ‘Films for Change’ heeft een serie educatieve documentairefilms gemaakt, gericht op deze groep begeleiders: onderwijzend personeel en alle volwassenen rondom kinderen. Doel van deze films is het attenderen op kindermishandeling en praktische voorbeelden geven hoe aan kinderen die thuis mishandeld of verwaarloosd worden (eerste) hulp geboden kan worden. In dit project is samengewerkt met een aantal vooruitstrevende PABO’s die deze educatie in hun curriculum hebben.

In sommige regio’s zijn de films via de gemeente beschikbaar gesteld aan alle diensten die met kinderen in aanraking komen. Van onderwijs tot sportbegeleiders, en van buurtwerkers tot politie en brandweer.

Het doorbreken van de vicieuze cirkel van angst en geweld voor een kind, kan een leven redden. Ingrijpen is van levensbelang niet alleen vanwege de bedorven jeugd zelf, maar ook vanwege de gevolgen die deze ‘opvoeding’ heeft op de psychologische ontwikkeling van het kind die leidt tot een gebrek aan zelfvertrouwen en het ontbreken van enig gevoel van eigenwaarde. Het is beter om op te groeien in liefdevolle armoede, dan om als kind door je eigen ouders te worden mishandeld. Als u zelf als kind mishandeld bent, dan weet u alles van de schaamte en het stilzwijgen. Laat het niet doorgaan bij de kinderen van vandaag, help om een jong mensenleven te redden.

IBAN:  NL46SNSB0908698046, Stichting Films for Change, Leiden.

ENGLISH

Educational film on child abuse

In The Netherlands every week a child is killed by its own parents as a result of domestic violence. At this moment, it is estimated that about 119 thousand Dutch children grow up in fear in their homes that should be the safest place on earth. This is still a taboo in our current society.

The idea of this child abuse is too cruel to imagine. We do not want to believe that this can be true and when in doubt, we often choose to look the other way. And, on the other hand we do not want to interfere in other people’s private lives, especially when it is our ‘neighbour’ or a well respected person in the community.

At school and at leisure clubs these children experience a moment of peace. Teachers and children’s supervisors are very important persons in a child’s life.

The foundation ‘Films for Change’ is producing a film as an education tool for professionals (teachers, supervisors) in order to recognise a child in such a situation, and to provide examples how to meet the child’s (first) needs. This film will be internationally available.

In order to realise this film project, we need to raise € 35,000.

It is very important to stop child abuse, not only because of the painful youth itself, but also for the psychological deformation, resulting in a complete lack of self esteem. It is better to be raised in a poor family, than to be raised without love. If you were a victim of child abuse yourself, you know all about the shame and silence around it. Do not let it go on, help to save a future life.

If you want to contribute to this project, your donation is welcome on IBAN: NL46SNSB0908698046 t.a.o. Stichting Films for Change, Leiden.