Educatieve filmserie Praat erover: wat leerkrachten kunnen betekenen voor een kind in de knel

In Nederland sterft elke week een kind ten gevolge van mishandeling door de eigen ouders. Van 119.000 kinderen is bekend dat ze opgroeien in angst voor geweld thuis, dé plaats waar we veiligheid en liefde zouden mogen verwachten. Dit is nog steeds een taboe in onze maatschappij.

Het idee dat een kind wordt mishandeld (fysiek en mentaal wordt gemarteld) is te gruwelijk om aan te denken. We willen simpelweg niet geloven dat dit waar kan zijn, want dat zet ons hele mensbeeld op zijn kop. We kennen de gruwelverhalen uit de oorlogen van vroeger en nu, maar dat zoiets in ons land van vrede en luxe zou gebeuren, gaat ons voorstellingsvermogen te boven. Aan de andere kant: we hebben een cultuur van ‘je bemoeit je met je eigen zaken’ en niet met andermans privé leven. In het bijzonder als het onze eigen buren zijn, of een gerespecteerd lid van de gemeenschap. In Nederland hangen wij geen vuile was buiten.

Op school en op sportclubs hebben deze kinderen even een moment van ontspanning. Onderwijzers en begeleiders op sport en andere hobbyclubs, zijn daarom enorm belangrijk voor deze kinderen.

Tot op heden wordt er op de opleidingen van onderwijzend personeel nog niet of nauwelijks aandacht besteed aan kindermishandeling. De Stichting ‘Films for Change’ heeft een serie educatieve documentairefilms gemaakt, gericht op deze groep begeleiders: onderwijzend personeel en alle volwassenen rondom kinderen. Doel van deze films is het attenderen op kindermishandeling en praktische voorbeelden geven hoe aan kinderen die thuis mishandeld of verwaarloosd worden (eerste) hulp geboden kan worden. In dit project is samengewerkt met een aantal vooruitstrevende PABO’s die deze educatie in hun curriculum hebben.

In sommige regio’s zijn de films via de gemeente beschikbaar gesteld aan alle diensten die met kinderen in aanraking komen. Van onderwijs tot sportbegeleiders, en van buurtwerkers tot politie en brandweer.

Het doorbreken van de vicieuze cirkel van angst en geweld voor een kind, kan een leven redden. Ingrijpen is van levensbelang niet alleen vanwege de bedorven jeugd zelf, maar ook vanwege de gevolgen die deze ‘opvoeding’ heeft op de psychologische ontwikkeling van het kind die leidt tot een gebrek aan zelfvertrouwen en het ontbreken van enig gevoel van eigenwaarde. Het is beter om op te groeien in liefdevolle armoede, dan om als kind door je eigen ouders te worden mishandeld. Als u zelf als kind mishandeld bent, dan weet u alles van de schaamte en het stilzwijgen. Laat het niet doorgaan bij de kinderen van vandaag, help om een jong mensenleven te redden.

Voor meer informatie over de opzet van dit project: klik hier.

Steunt u dit project financieel om nog meer scholen te kunnen bereiken?

IBAN:  NL46SNSB0908698046, Stichting Films for Change, Leiden