Welkom

Welkom op de website van Stichting Films for Change!

Films for Change maakt films over onderwerpen als thuisgeweld, kindermishandeling, genderongelijkheid en discriminatie. Onze benadering is empowerend, en we beogen sociale verandering te weeg te brengen.

Onze films maken deel uit van campagnes en trainingen, waarin ze een belangrijke tool vormen om de ogen van professionals, beleidsmakers, en een algemeen publiek, te openen voor de ervaringen van mensen die in moeilijke situaties verkeren. Ook leggen we inspirerende voorbeelden vast van hoe mensen hun leven weer op de rails kregen, en wat hen daarbij kracht gaf.

Een belangrijk project waar we momenteel mee bezig zijn, is
een educatieve speelfilm over kindermishandeling.
Deze film is gericht op onderwijzend personeel en alle volwassenen rondom kinderen. Doel van deze film is het attenderen op kindermishandeling en voorbeelden geven hoe aan kinderen die thuis mishandeld worden (eerste) hulp geboden kan worden.
Voor dit filmproject is € 35.000 nodig.

 In november is de grote campagne tegen kindermishandeling van start gegaan, onder de slogan ‘Laat ze niet barsten’.
Deze roept mensen op om in actie te komen als ze kindermishandeling zien. Uit gesprekken met onderwijzend personeel is overduidelijk dat de drempel daarvoor erg hoog is.
Lees meer!