Welkom

Welkom op de website van Stichting Films for Change!

Films for Change maakt films over onderwerpen als thuisgeweld, kindermishandeling, genderongelijkheid en discriminatie. Onze benadering is empowerend, en we beogen sociale verandering te weeg te brengen.

Onze films maken deel uit van campagnes en trainingen, waarin ze een belangrijke tool vormen om de ogen van professionals, beleidsmakers, en een algemeen publiek, te openen voor de ervaringen van mensen die in moeilijke situaties verkeren. Ook leggen we inspirerende voorbeelden vast van hoe mensen hun leven weer op de rails kregen, en wat hen daarbij kracht gaf.

Een belangrijk project waar we momenteel mee bezig zijn, is
een educatief filmproject over kindermishandeling.
Deze documentairefilm is gericht op onderwijzend personeel en alle volwassenen rondom kinderen. Doel van deze film is het attenderen op kindermishandeling en voorbeelden geven hoe aan kinderen die thuis mishandeld worden (eerste) hulp geboden kan worden.
Voor dit filmproject is € 35.000 nodig.

Ter voorbereiding van de film over kindermishandeling heeft Annette van der Knaap research gedaan door o.m. het afnemen van tientallen interviews met mensen uit de praktijk en uit de wetenschappelijke wereld. Op basis van haar bevindingen heeft zij een presentatie samengesteld waarvan de samenvatting hier te lezen is. Wilt u een presentatie bijwonen of organiseren? Neemt u gerust contact op met Annette van der Knaap.

In november 2016 was er weer de landelijke campagne tegen kindermishandeling met de Week tegen Kindermishandeling. Deze roept mensen op om in actie te komen als ze kindermishandeling zien. Uit gesprekken met onderwijzend personeel is overduidelijk dat de drempel daarvoor hoog is. Lees meer!

‘Iedereen van Rotary Waddinxveen was vanavond laaiend enthousiast over je presentatie! Ontzettend bedankt!’ 

Pieter Frijters, Mindtuning, 2 februari 2017