Samenvatting Presentatie ACE studie: Adverse Childhood Experiences

Annette van der Knaap heeft in het kader van de educatieve film over kindermishandeling research gedaan naar de stand van zaken van de aanpak van kindermishandeling in Nederland. Zij heeft daartoe met tal van leerkrachten, onderzoekers en ketenpartners over het onderwerp gesproken. Veelvuldig werd door wetenschappers gerefereerd aan de grote Amerikaanse ACE study. ACE staat voor Adverse Childhood Experiences. Het onderzoek toont het verband aan tussen nadelige ontandigheden in je jeugd en grotere kans op chronische ziekten op latere leeftijd. Ook in Nederland is er in het verlengde van deze Amerikaanse studie, onderzoek naar ACE’s gedaan onder volwassenen en kinderen, uitgevoerd door TNO in opdracht van Augeo.

Als onderdeel van de toekomstige inbedding van de film over kindermishandeling in een lesprogramma voor onderwijzend personeel heeft Annette van der Knaap een presentatie ontwikkeld om de resultaten van de ACE studie bredere bekendheid te geven in Nederland. Een korte samenvatting van deze presentatie vindt u hier. Het verspreiden van deze informatie draagt bij aan preventie van kindermishandeling. U kunt de presentatie voor uw organisatie aanvragen via info@filmsforchange.nl of direct bij Annette van der Knaap: a.van.der.knaap@planet.nl